Husleie

Bytt til eFaktura og betal regninger på en enkel, fleksibel og oversiktlig måte.

HUSLEIE

Husleie skal betales ved forfall, normalt den 15. i hver måned.  Husleiegiro sendes elektronisk hver måned.  Fakturaen finner du på "din side" på Boligtorget.  Det sendes varsel til din e-post når faktura er tilgjengelig på "din side".  Du er selv ansvarlig for å "hente" den og sørge for at den betales i henhold til forfall.  Ved for sen betaling belastes purregebyr etter gjeldende regler, p.t. kr 63.-. Ønsker du å betale husleie via AvtaleGiro/eFaktura kan du registrere det i din egen nettbank.

Kontonummer for husleieinnbetaling: 9731 05 04029.

For innbetaling fra utenlandsk konto brukes IBAN og SWIFT/BIC.

 

IBAN                   NO5997310504029

SWIFT/BIC         DABANO22

 

Det er ikke mulig å betale depositum eller husleie kontant på Servicesenteret.

DEPOSITUM

Depositum skal være innbetalt før innflytting.

Kontonummer for deposituminnbetaling: 9731 07 02688
For innbetaling fra utenlandsk konto brukes IBAN og SWIFT/BIC.

IBAN                   NO7597310702688
SWIFT/BIC         DABANO22

Tilbakebetaling av depositum skjer normalt innen en måned etter utflytting, derom det ikke er motkrav, dvs. faktura som ikke er betalt eller andre krav som rettes til leietaker. Ved utenlandsk  konto skal IBAN og SWIFT/BIC oppgis.

Det er ikke mulig å betale depositum eller husleie kontant på Servicesenteret.

EFAKTURA - mange fordeler

  • Du mottar eFakturaen rett i nettbanken istedenfor på papir i postkassen.
  • Du slipper å taste inn KID-nummer, kontonummer eller beløp når du skal betale, - alt er ferdig utfylt og du kan bare bekrefte betalingen med et ”klikk”.
  • Du har full kontroll og oversikt, og kan endre beløp og forfallsdato.   
  • Du er ikke avhengig av postkassen hjemme for å få betalt regningen, - praktisk når du er på reise.
  • Du har tilgang til elektronisk arkiv over alle dine betalte (og ubetalte) regninger i nettbanken.
  • eFaktura er dessuten miljøvennlig – man slipper bruk av papir og transport.