FAQ

Hva gjør jeg dersom det oppstår situasjoner som krever øyeblikkelig utbedring?
Jeg har hovedomsorgen for et barn. Kan jeg få bostøtte fra husbanken?
Betaler jeg semesteravgiften hos samskipnaden?
Æsj! Jeg har sett ei rotte/ en kakerlakk/ ei fleskebille på studenthjemmet! Hvem kontakter jeg for å få det bort?
Har studentboligene parkeringsplasser?
Er jeg som beboer hos Samskipnaden forsikret?
Kan jeg røyke i boligen?
Hvilken adresse skal jeg notere på flyttemelding til folkeregisteret?
Jeg leier møblert. Kan jeg ha med egne møbler?
Hvor lang oppsigelsestid har jeg?
Naboen fester og spiller høy musikk. Hva gjør jeg?
Jeg har fått bolig. Hvor henter jeg nøkkel?
Hva kan gjøres for å hindre falske brannalarmer?
Hvordan får jeg bolig?
Kan jeg framleie boligen?
Kan jeg ha husdyr?
Når skal husleia betales?  
Jeg har låst meg ute. Hva gjør jeg nå?
Kan jeg henge opp bilder/ plakater på veggene?
Hvor lenge kan jeg bo i studentbolig?
Kan jeg bytte strømleverandør?
Kan jeg flytte til en annen studentbolig?
Jeg har mistet nøklene mine. Hva gjør jeg nå?

Hva gjør jeg dersom det oppstår situasjoner som krever øyeblikkelig utbedring? 
Dersom dette skjer i åpningstiden kontaktes Samskipnadens Servicesenter. Ved krisesituasjoner som ikke kan vente til neste dag - ring vaktselskap på tlf 975 30 006. 

Jeg har hovedomsorgen for et barn. Kan jeg få bostøtte fra husbanken?
Beboere som har omsorg for barn kan søke bostøtte fra Husbanken. Nærmere informasjon om bostøtteordningen får du her.

Betaler jeg semesteravgiften hos samskipnaden?
Semesteravgift kan ikke betales hos Samskipnaden. Giro oppretter du selv via studentweb. Mer info får du på Studentportalen.

Æsj! Jeg har sett ei rotte/ en kakerlakk/ ei fleskebille på studenthjemmet! Hvem kontakter jeg for å få det bort?
Dersom du har sett et skadedyr ber vi deg om å umiddelbart kontakte Servicesenteret eller sende en melding til vaktmestertjenesten (gjennom Din side). Fordi studenter reiser mer enn andre befolkningsgrupper er det dessverre noe høyere risiko for at skadedyr flytter inn, men bare vi får beskjed vil vi sørge for å få det fjernet umiddelbart.

Dersom dette scenarioet skulle skremmer deg, og du ikke ønsker å havne i denne situasjonen, anbefaler vi deg å holde kjøkkenet rent og pent, uten tilgjengelige matrester. Søppel skal kastes i container, og må ikke settes på bakken rundt.

Har studentboligene parkeringsplasser?
Parkeringsplass ligger i tilknytning til boligene. Har du bil, må du ha parkeringskort. Parkering utenfor avmerket område kan medføre bøtelegging eller borttauing. Avskiltede biler blir fjernet uten varsel. Dette gjelder også biler som er til hinder for snøbrøyting eller søppeltømming.

Er jeg som beboer hos Samskipnaden forsikret?
Våre forsikringer dekker ikke leieboernes eiendeler. Alle private eiendeler må dere selv forsikre, og vi oppfordrer dere på det sterkeste til å ha egen innboforsikring. Dersom du fortsatt er folkeregistrert hos dine foreldre kan du være dekket av deres forsikring, så det kan lønne seg å sjekke denne.

Kan jeg røyke i boligen?
Nei. Alle Samskipnadens boliger røykfrie. Dette gjelder alle boenheter og fellesareal.

Hvilken adresse skal jeg notere på flyttemelding til folkeregisteret?
Ved flyttemelding skal du benytte den adressen som står på klistremerket i dørkarmen på inngangsdøra til boenheten. Til vanlig bruker du den adressen du får ved innflytting.

Jeg leier møblert. Kan jeg ha med egne møbler?
Dersom det er plass må du gjerne ha egne møbler. Vær oppmerksom på at det ikke er lov å fjerne møbler som er i boligen fra før.

Hvor lang oppsigelsestid har jeg?
Leieavtalen kan sies opp med to måneds varsel, regnet fra den første (1). i påfølgende mnd. Oppsigelse skal leveres skriftlig via Din side på boligtorget.no. Oppgi ny adresse og kontonummer for tilbakeføring av depositum.

Naboen fester og spiller høy musikk. Hva gjør jeg?
Ta dette opp med naboen på en pen måte. Henvis gjerne til leiekontrakt og reglement. Dersom dette ikke nytter kan du ta kontakt med oss.

Jeg har fått bolig. Hvor henter jeg nøkkel?
Nøkler hentes på Servicesenteret i Teorifagbygget, Hus 2. Du kan få en annen å hente nøklene for deg med skriftlig fullmakt. Leieavtalen må være signert og depositum betalt.

Hva kan gjøres for å hindre falske brannalarmer?
For å oppnå best mulig sikkerhet er varslingsanleggene følsomme, spesielt for os og damp. Vær derfor spesielt oppmerksom i forbindelse med matlaging. Mange uønskede alarmer er med på å svekke sikkerheten. Utrykning i forbindelse med falske alarmer medfører også store kostnader som kan bli belastet leietaker dersom det er utvist grov uaktsomhet.

Hvordan får jeg bolig?
Du søker elektronisk via Boligtorget. Bolig tildeles kontinuerlig etter søknadsdato. Søknaden er aktiv i 2 måneder inkludert ønsket innflyttingsmåned. Deretter slettes den, og du må selv gi beskjed om du fortsatt ønsker å stå som søker. Les mer om søknadsprosessen her.

Kan jeg framleie boligen?
Du kan søke om framleie for inntil seks måneder av kontraktsperioden. Utover dette er framleie tillatt i sommermånedene. Søknadsskjema kan du laste ned her, eller få ved henvendelse til Samskipnaden, tlf: 77 64 90 30.

Vær oppmerksom på at all framleie skal godkjennes av Samskipnaden.

Kan jeg ha husdyr?
Husdyrhold er ikke tillatt i Samskipnadens boliger med unntak av Storelva, der det er mulig å søke om tillatelse til å ha husdyr i leilighetene i underetasjen. Disse leilighetene har egen inngang.

Når skal husleia betales?  
Husleiegiro sendes elektronisk hver måned. Faktura finner sendes til Din side og du er selv ansvarlig for å "hente" den ut og sørge for at den blir betalt innen forfall den 15. i hver mnd. Det sendes et varsel til den e-post når faktura er tilgjengelig på Din side. Betalingsutsettelse kan innvilges, men da må du ta kontakt med husleiekontoret, tlf: 77 64 90 27. Det er ikke mulig å betale husleie kontant på Servicesenteret.

Jeg har låst meg ute. Hva gjør jeg nå?
I åpningstiden kan du ta kontakt med Servicesenteret på tlf 77 64 90 30. Utenom åpningstid kan du ringe vaktselskapet på tlf 975 30 006. Her får du hjelp til innlåsing. Tjenesten koster kr 500 (Tromsø)/ kr 700 (Finnmark).

Kan jeg henge opp bilder/ plakater på veggene?
Ja, dersom du bruker Blu-Tack eller lignende opphengskitt, eller plastkroker med tapefeste (kan kjøpes på Akademika). Du kan altså henge opp lettere ting så lenge du ikke lager hull eller merker på veggene. Se leiekontrakt om partenes plikter i leietiden 7.1. 

Hvor lenge kan jeg bo i studentbolig?
Leiekontrakten utstedes for inntil ett studieår om gangen, regnet fra 01.08. Det kan søkes om ny tildeling av kontrakt og melding om kontraktsutløp sendes via e-post ca 2 uker før søknadsfrist. Kontrakter som utløper 31.07 har søknadsfrist 1. mai og kontrakter som utløper 31.12 har søknadsfrist 1. november. Maksimal botid er 5 år.

Kan jeg bytte strømleverandør?
Nei. Samskipnaden har strømavtale med Ishavskraft for alle studentboligene. Avtalen er: Felleskraft: et forvaltningsprodukt der strømforbruket til mange bedriftskunder samles i en felles portefølje. Profesjonelle forvaltere jobber kontinuerlig for å oppnå de beste prisene på vegne av bedriftene i porteføljen.

Denne avtalen gjelder alle våre anlegg. Også leiligheter med egne strømabonnement er med i avtalen, og leietaker kan ikke benytte annen strømleverandør.

Kan jeg flytte til en annen studentbolig?
Ja, du kan søke om bytte, enten til en annen hybel på samme studentbolig, eller til en annen studentbolig. Søk om bytte av bolig på Din side.

Byttesøknad kan ikke registreres de to første og de to siste månedene i kontraktsperioden. Det faktureres et behandlingsgebyr på kr  600.-. Beløpet refunderes ikke ved avslag på tilbud om bytte.  Alle økonomiske forhold fra tidligere leieforhold skal gjøres opp før boligbytte. Det gis en flytteperiode på 2 dager og leietaker må betale husleie for begge boligene i denne perioden.

Jeg har mistet nøklene mine. Hva gjør jeg nå?
Ta kontakt med Servicesenteret i åpningstiden. Ny nøkkel koster kr 600.-, mens et nøkkekort/lbrikke koster kr 250,-. Dersom nøkkelen/nøkkelbrikken slutter å virke vil summen bli tilbakeført til studenten, dersom det ikke er snakk om bevisst ødelegging av nøklene. Dersom nøklene ikke blir innlevert ved utflyttingsdatoen vil du måtte betale for nye nøkler.